Landschapsbeheer

 

Landschapsbeheer: “maaien en afvoeren”

De Achterhoek is rijk aan natuur, in bezit bij natuurorganisaties maar ook bij particulieren, landgoedeigenaren en stichtingen.

Belangrijk voor de instandhouding van deze mooie natuur is een juist beheer. Dit houdt in:

• op tijd maaien en het maaisel afvoeren om de flora in stand te houden.

• de in het veld levende dieren bij het beheer zo min mogelijk te verstoren. Of dat nu de (kam-) salamanders zijn, de hazelwormen, groene kikkers of egels.

Door het beheer met kleinschalige machines uit te voeren, vindt zo min mogelijke verstoring en beschadiging van deze kwetsbare natuur plaats en is continu zicht op wat zich voor de maaimachine bevindt. Zodat dieren tijdig kunnen verplaatsen of er bijvoorbeeld om orchideeën of andere bijzondere flora heen gemaaid kan worden zodat deze kunnen uitzaaien.